Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İSMAİL CEM DOĞRU

ismail.cem@mail.com

Dergi Web: www.aksisanat.net

Portal: www.aksisanat.com

www.facebook.com/aksisanat

www.twitter.com/aksisanat

Yayın Türü: Yerel Süreli 

ISSN: 2564-6214

 

 

ÇALIŞMA KURULU

 

Yayın Yönetmeni: İsmail Cem Doğru

Şiir Editörü: Faris Kuseyri

Öykü Editörü: Özgür Çırak

Dosya Editörü: Semrin Şahin

BÖLÜM EDİTÖRLERİ:

Poeticha: Faris Kuseyri

Söz Savunmanın: Şerif Fatih

Otoröportaj: Mustafa Ergin Kılıç